Category Archives: Okategoriserade

Skarpare regler i bostadsrättslagen från 1 januari 2023

Det rättsliga skyddet för den som köper eller redan äger en bostadsrätt stärks från den 1 januari 2023. Här kan du ta del av en översiktlig redogörelse av lagändringarna kring vilka renoveringar som kräver styrelsens godkännande, den nya förverkandegrunden, ändringar avseende upplåtelseavtal, årsredovisningar, mäklares objektsbeskrivningar samt medlemmars rösträtt. Renovering av bostadsrätter Ägaren av en bostadsrätt […]

Internet byte från Ownit till Sappa

Hej, Styrelsen har fått frågan om varför vi kommer genomföra detta bytet. Ownits support har inte levt upp till den standarden vi utlovade. Vid reparationer har avbrott har Ownit haft väldigt svårt att följa våra instruktioner vilket har medför mycket administration för styrelsen men även för den boende. Vi kommer få ett mer fördelaktigt pris […]

VA Syd informerar om förändringar i vattenleveransen v 43 och 44

Under perioden 25 oktober till cirka 3 november kommer vår vattenproducent Sydvatten att koppla in en ny ledning. Detta innebär att Vombverket kommer att försörja hela det södra distributionsområdet då vattenleveranserna från Ringsjöverket söderut uteblir under dessa två veckor. Kapaciteten i leveranserna är densamma som under normala förhållanden men det är bara ett av vattenverken […]

Medlemsförmåner via Riksbyggen

Intresseföreningarna i Skåne arbetar sedan flera år med att ta fram erbjudande och rabatter till alla som bor i en Riksbyggenförvaltad bostadsrättsförening. Att bo i bostadsrätt innebär att man har ett tryggt och bra boende i ett kooperativ, en ekonomisk förening. I den kooperativa tanken ingår också medlemsnytta. Vi skickar denna information för att sprida […]