Drevet april 2015

Föreningsstämma hölls den 16/4.

Styrelsens består efter stämman av följande ledamöter: Fredrik Pettersson, # 326, Szidonia Ruggerio, #244, Christina Petkovska #460, Gunilla Harvyl #382 och Stanislaw Nalepa #226. Som suppleanter omvaldes Kajsa Persson #456 och Anna Evander #250. Stämman röstade också för valberedningens förslag att utöka styrelsen med ytterligare en suppleant, som blev Tomas Lindskog, # 384.

Stämman röstade för förslaget att tillfälligt flytta underhållsansvaret för ytterdörrarna till föreningen. Bytet av dörrar kan därför påbörjas omgående. De lägenheter som berörs först kommer att kontaktas snarast.

Stämman röstade även för att anta Riksbyggens uppdaterade normalstadgar. Eftersom en stadgeändring kräver omröstning på två stämmor träder ändringen i kraft först om förslaget även röstas igenom på nästa stämma. Uppdateringen innebär bland annat att underhållsansvaret för dörrarna flyttas permanent till föreningen.

Föreningens hemsida är nu driftsatt. Gå gärna in på www.brfhubertus.se och kika. Hemsidan är under utveckling så förslag på förbättringar mottages gärna. Föreningens stadgar finns exempelvis tillgängliga här. Vill man jämföra dessa med förslaget på uppdaterade stadgar finns också de på hemsidan.

Arbetet med lekplatserna inleds under veckan som kommer och beräknas ta ca 2 veckor totalt.

Farthinder kommer att placeras ut i området inom kort.

Hälsningar Styrelsen