Drevet april 2018

Hej alla medlemmar,

Martin Mårtensson från Riksbyggen kommer till årsstämman där han tillsammans med styrelsen kommer att informera om fönsterbytet. Det är den 3 maj kl 18:00. Det finns vakanta platser i styrelsen för kommande period så det är bra om vi har frivilliga som vill engagera sig. Vi har behov av någon som är intresserad av energifrågor bland annat. Ni kan maila till styrelsens epostadress.

Det händer alltför ofta att tvättstugorna är bokade men inte används. Reglerna är följande:
Om ej tvättning har påbörjats en timme efter bokad tid kan en annan medlem använda återstående tid.

Hundarna i området ska vara kopplade! Det finns många små barn som kan bli rädda när en lös hund springer omkring i området. Hunden ska inte heller vara ute själv i området varken dag- eller kvällstid. Deras bajs ska plockas upp för allas trivsel.

Hemtjänstpersonal kör ofta in i området och parkerar utanför lägenheten när de ska besöka någon. Meddela personalen att parkering på området är förbjuden och att de istället får stå på gästparkeringen med P-skiva. Det är viktigt att bilar inte blockerar våra säkerhetsvägar inne på området, då en ambulans, brandbil eller polis snabbt kan behöva komma in.

Det finns många cyklar utomhus som står utan ägare. Vänligen sätt en lapp med ÅR och LÄGENHETSNR så att Mats kan rensa bort dem som inte har ägare. Senast 15:e april ska cyklarna vara märkta, annars plockas de bort.

Det är lag på sopsortering men det blandas fortfarande mycket sopor. Om vi ska hålla ner våra avgifter måste sopsorteringen skötas. Det medför extra kostnader att soporna inte är sorterade rätt vilket påverkar alla i slutändan, månadsavgiften måste höjas!! Så tänkt på att sortera rätt, och då blir vissa kärl inte heller överfulla.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen