Drevet april 2021

VIKTIG INFORMATION!!!!

VI HAR HITTAT CIGARETTFIMPAR I ETT AV VÅRA FÖRRÅD. DET ÄR ABSOLUT FÖRBJUDET ATT RÖKA I VÅRA GEMENSAMMA UTRYMMEN! ALLA MÅSTE RESPEKTERA REGLERNA!!!

Nu kommer det en period då många renoverar. Läs i våra ordningsregler vad som gäller vid renovering/ombyggnad/tillbyggnad och kontakta vaktmästaren eller styrelsen vid eventuella frågor. Informera gärna närmaste granne och RESPEKTERA TIDERNA FÖR OVÄSEN!

FÄRG – det kommer att finnas färg hos Mats från och med mitten av maj som ni kan hämta om ni vill måla skiljeväggen på baksidan. Det är enbart den färgen som får användas.

Vissa fönster saknar spröjs. Vi har fått in några från leverantören så kontrollera om ni saknar och hämta ut hos vaktmästaren i så fall. Det finns även persienner till de som har fönster i badrummet. Det går också bra att hämta hos Mats.

Tvättstugan ska rengöras efter användning! Maskinerna ska torkas av, filter ska rengöras, golvat ska sopas och torkas. Nästa person ska inte behöva städa innan de ska börja tvätta!

ÅRSSTÄMMA 2021!! På grund av COVID kommer vi även i år att ha årsstämman via poströstning. Information kommer och blanketter kommer att delas ut till alla.