Drevet december 2015

Sophämtningen under jul- och nyårsveckorna sker söndag till onsdag. Alltså är Mats på plats och kör sopor söndagen den 20/12 respektive den 27/12.

Containern på taxiplats 3 är öppen på juldagen från ca kl 10 – 14. Där kan man slänga omslagspapper så att vi slipper överfulla kärl i soprummen.

Platsbrist i cykel- och barnvagnsutrymmena är problem som lyfts med jämna mellanrum. Efter nyår är det därför dags för en utresning. Vi återkommer i januari med mer information om när och hur det ska ske. Förutom den planerade utrensningen har även nya cykelställ placerats ut under skärmtaken på ”torget”.

Slutbesiktningen av dörrarna är genomförd. Besiktningen resulterade i en hel del anmärkningar som måste åtgärdas. Vi väntar dock fortfarande på besiktningsprotokollet och leverantörens åtgärdsförslag och får återkomma när vi vet mer.

Skrivelser till stämman (den 14 april) ska vara styrelsen tillhanda senast den 31 januari.

Vi passar på att önska alla en god jul och ett gott nytt år!

Hälsningar Styrelsen