Drevet december 2021

Från och med 2022-01-01

byter vi ekonomisk förvaltare från Riksbyggen till Bredablick. Om ni behöver komma i kontakt med dem kan ni vända er till Bredablick via mejl eller telefonnummer. Se kontaktuppgifter bredvid.
Kontakt
info@bblick.se / www.bredablickgruppen.se
Telefon kundtjänst: 010-177 59 00
Telefontid: Helgfri vardag 08:30-16:00

Riksbyggen har skickat ut avin för januari-mars 2022 vilket är fel. Om ni råkar betala in det till dem kommer pengarna att betalas tillbaka.

Från och med januari ska det betalas via Bredablick. Månadsavin kommer att skickas antingen via mejl, e-faktura till banken eller som autogiro, information skickas ut inom kort och det kommer direkt från Bredablick. Från årsskiftet blir det en indexhöjning av månadsavgiften med 3%. I och med att vi byter ekonomisk förvaltare har majoriteten av medlemmarna röstat JA för de nya stadgarna som träder i kraft 2022-01-01. Det kommer att uppdateras på hemsidan, www.brfhubertus.se

Ert kollektiva bostadsrättstillägg upphör

Föreningens styrelse har tagit beslutet att från och med förnyelsedatumet för fastighetsförsäkringen plocka bort det kollektiva bostadsrättstillägget ur försäkringen. För dig som boende i föreningen innebär det här att du måste lägga till bostadsrättstillägget i din hemförsäkring och bekosta det på egen hand. För att göra det kontaktar du ditt försäkringsbolag och ber att få lägga till ett bostadsrättstillägg i din hemförsäkring. Det är väldigt viktigt att du lägger till detta tillägg från och med 2022-04-01. Utan detta tillägg står du utan skydd och därmed ersättning för bland annat ytskikt vid en vattenskada, vitvaror och andra byggnadsdelar i din bostadsrätt.

Motioner till årsstämman

ska skickas in till styrelsen senast 2022-01-31. Det kan skicka antingen via mail till: styrelsen@brfhubertus.se eller via brev i föreningens brevlåda, nummer 272.

Information om byte till Sappa från Ownit

Information kommer att skickas ut separat, håll utkik efter det i brevlådan. Vi kommer att publicera det även på hemsidan.

Julen närmar sig

containern kommer att stå öppen på juldagen för att slänga julpapper. Vänligen släng allt julemballage där så fyller vi inte papper och kartongkärlen i soprummet.

Parkeringsplats

om du har en ledig parkeringsplats finns det möjlighet att hyra ut till en annan boende. Tänk på att priset ska vara rimligt, cirka 200 kr/månad. Meddela gärna vaktmästaren Mats Persson om du önskar hyra ut eller önskar hyra.

Vi i styrelsen önskar alla en God Jul och Gott nytt 2022 och ser framemot ett nytt år med tillsammans med er alla!