Drevet februari 2016

Stämman flyttad! På grund av renovering av Hubertusskolans matsal har vi fått byta lokal och även datum för årsstämman. Nytt datum blir den 11 april och ny plats blir församlingshemmet vid Nöbbelövs kyrka.

Styrelsen har uppmärksammats på att bostadsrättsföreningar är skyldiga att se till att alla medlemmar har brandvarnare i sina lägenheter Vi uppmanar därför alla som saknar brandvarnare att kontakta styrelsen (lägg en lapp i lådan utanför expeditionen på Jägaregatan 272). Vi vill dock poängtera att föreningens ansvar begränsas till att se till att brandvarnare tillhandahålls medan lägenhetsinnehavaren är ansvarig för att den fungerar.

Besiktningsprotokollet för dörrarna är nu färdigt och nästa steg blir att invänta åtgärder från leverantören. Troligtvis sker inget förrän vintern släppt sitt grepp. Vi återkommer med mer information så fort vi får besked.

Grannföreningen Jaktlaget överväger att anlita ett parkeringsbolag för att komma tillrätta med problemen med otillåten parkering inne på området och de som sätter i system att utnyttja gästparkeringarna. Styrelsen tycker att detta är ett intressant förslag och för en diskussion med Jaktlaget om ett möjligt gemensamt upplägg. Kostnaden för föreningen vid ett eventuellt införande kommer att bli låg, parkeringsbolagets intäkter genereras av de böter de utfärdar. Om någon har synpunkter på förslaget att anlita ett parkeringsbolag så framför gärna dessa till styrelsen.

Hälsningar Styrelsen