Drevet januari 2014

Nu har det gått ett år sedan vi installerade nya tvättmaskiner. Vid jämförelse av fakturor har vi sett att elförbrukningen har minskat i genomsnitt med ca 1 000 kWh/månad sedan de nya maskinerna installerades.

De nya takfläktarna som installerades under sommaren 2013 förbrukar 35 Watt mindre än de gamla. Med tanke på att de går dygnet runt alla dagar om året, det blir drygt 300 kWh om året i minskad elanvändning per hushåll. De som bor i 2-or i låghus, 3-or och 4-or betalar elen för takfläktarna på den egna elräkningen. Den uppmärksamme har nog sett skillnaden på sin elräkning. Driften av takfläktarna på loftgångshusen belastar föreningens elräkning, för dem har ingen förändring skett.

Hälsningar Styrelsen