Drevet januari 2016

Tyvärr har vi fortsatta problem med råttor i området. Så här i vintertid är det därför viktigt att inte placera ut fågelmat på området. Det är förstås tråkigt att inte kunna hjälpa våra befjädrade vänner när det är kallt och snöigt, men om vi vill få bukt med råttproblemet är det viktigt att ”råttkistorna” som är utplacerade i området får största möjliga chans att göra nytta. Tyvärr har det visat sig att mat avsedd för fåglar som hamnar på marken oundvikligen även lockar till sig råttor.

Utresningen i cykel- och barnvagnsrum kommer att ske inom kort. Mats ger mer information om när och hur det sker via anslagstavlorna i området. I samband med utrensningen kommer en container att placeras i vändzonen längst norrut i området.

Motioner till stämman (den 14 april) ska vara styrelsen tillhanda senast den 31 januari.

Hälsningar Styrelsen