Drevet maj 2015

Dörrbytet är som synes i full gång och har i dagsläget kommit ungefär halvvägs. I förhållande till den ursprungliga tidplanen ligger arbetet efter med en dryg vecka. Framförhållningen med två veckors förvarning innan dörrbyte som vi tidigare utlovat har inte fungerat som tänkt, i många fall har förvarningen blivit betydligt kortare. Vi försöker dock se till att det för resterande dörrar blir åtminstone en veckas förvarning.

Ännu en förändring jämfört med tidigare information gäller låscylindrarna. Tidigare har vi sagt att nuvarande nycklar kommer att fungera även fortsättningsvis. Det har dock visat sig att många låscylindrar inte går att flytta som tänkt och därför kommer alla att få nya dubbelcylindrar. Detta innebär att man får tre nya nycklar per lägenhet och att de gamla nycklarna inte fungerar. Bytet av låscylindrar innebär också att alla får full säkerhetsmässig funktion av det nya låset, så kallat tvåfunktionslås. När man går hemifrån trycker man ner knappen på låshuset och låser dörren utifrån. När knappen är nedtryckt avaktiveras funktionen av vredet på insidan och dörren kan då endast låsas upp med nyckel från insidan. När man sedan kommer hem och låser upp aktiveras vredfunktionen automatiskt.

De nya låscylindrarna har nu levererats och kommer att eftermonteras på de dörrar som redan bytts ut. I övriga lägenheter sker bytet av dörr och låscylindrar samtidigt.

Trapporna till loftgångshusen har genomgått en tvåårsbesiktning. Det upptäcktes ganska många fel och brister som entreprenören är skyldig att åtgärda. Arbetet med att åtgärda felen inleds inom kort.

Farthinder är beställda och vi väntar på leverans.

Hälsningar Styrelsen