Drevet maj 2016

Efter stämman ser styrelsens sammansättning ut som följer: Fredrik Pettersson #326 (ordförande), Christina Petkovska #460, Viktoria Nebeling #370, Stanislaw Nalepa #226, Simon Hegardt #450, Szidonia Ruggiero #244, Tomas Lindskog #384 och Ola Olsson #434.

Efter diskussion på stämman beslutades att styrelsen skulle utreda fler alternativ när det gäller parkering på området och på gästparkeringarna. Ett första steg är att inventera efterfrågan på, samt utbudet av tillgängliga parkeringsplatser i föreningen. Vi ber därför de som har behov av en extra parkeringsplats, eller som har en plats att hyra ut, att fylla i medföljande enkät och lämna i brevlådan utanför expeditionen.

Det är viktigt att alla som behöver en extra p-plats fyller i enkäten så att vi får en bild av hur stor efterfrågan är. Om det finns ett stort behov som inte kan matchas av utbudet av tillgängliga platser kan det bli aktuellt med att anordna fler p-platser som kan hyras av föreningen. Oavsett vilken lösning vi väljer för parkeringsövervakning framöver kommer möjligheten att avgiftsfritt använda föreningens gästparkering för andrabilen eller företagsbilen att försvinna.

Arbetet med att åtgärda problemen med bredbandsnätet är i full gång och kommer att pågå under hela maj månad. Som tidigare informerats om kan detta innebära tillfälliga driftsstörningar.

Åtgärderna för att rätta till besiktningsanmärkningar på ytterdörrar och dörrar till allmänna utrymmen kommer att fortsätta den 16 och 17 maj.

Målning av återstående plank på uteplatserna påbörjas måndagen den 16 maj. Arbetet, inklusive ommålning av vissa plank som målades förra året beräknas ta ca 3-4 veckor.

Ytskikten på trappstegen till trapporna i loftgångshusen kommer att behöva åtgärdas ännu en gång. Trots tidigare åtgärder från leverantören är det fortfarande problem med att ytskiktet släpper från trappstegen. Exakt när åtgärderna sker, eller hur det kommer att göras är ännu inte känt. Berörda medlemmar kommer att informeras när vi vet mer.

Det har under en längre tid varit väldigt få besök, ofta inga alls, på expeditionen under öppettiderna. Styrelsen har därför beslutat att ändra besökstiden till den sista onsdagen i månaden, d.v.s. en gång per månad. Givetvis går det bra att kontakta styrelsen via e-post eller via kontaktformuläret på hemsidan när som helst istället.

Hälsningar Styrelsen