Drevet november 2014

Det är dags för obligatorisk ventilationskontroll vilket innebär att sotaren behöver tillträde till alla lägenheter och måste även kunna komma åt köksfläkten. Arbetet påbörjas måndagen den 24:e november och Mats kommer att informera om när han och sotaren behöver tillträde till lägenheten.

På lekplatsen i områdets nordvästra hörn kommer huset med rutschkanan att rivas. Vid besiktning framkom att konstruktionen kan vara direkt farlig. Rutschkanan kommer i nuläget inte att ersättas, utan det blir ett led i upprustningen av de stora lekplatserna som är på gång.

Vi vill även be er om att se till att jorden i rabatterna på framsidan av lägenheterna inte ligger för långt upp mot teglet. Detta kan medföra risk för att det blir fukt i väggarna. Vid besiktning har vi fått rekommendationen att det ska vara 10 cm mellan tegel och jord.

På förekommen anledning påminner vi om föreningens ordningsregler. Av dessa framgår det klart och tydligt att:

  • Det inte är tillåtet att spela hög musik efter kl. 22.

  • Man inte får ha hundar lösa i området.

  • Bilkörning ska ske med största möjliga hänsyn, d.v.s. man ska köra sakta!

  • Parkering i området inte är tillåtet. Detta gäller även vändzonerna. Detta är inte bara en fråga om att området ska vara bilfritt utan även för att räddningstjänsten ska kunna komma fram inne på området. I vändzonerna finns det kopplingar för vatten som brandkåren måste kunna komma åt.

Hälsningar Styrelsen