Drevet november 2019

Container är beställd för att alla ska kunna rensa ut innan jul och slänga saker från lägenheten, vinden, förrådet, cykelförrådet etc. Passa på att göra det nu när det är nära och bra. Det kommer att sättas upp information om öppettiderna vid soprummen. Ni som har små barncyklar i cykelförrådet ber vi er flytta dessa till barnvagnsförrådet så använder vi båda förråden på ett mer effektivt sätt.

Det kommer att sättas upp videoövervakning i soprummen. Anledningen är att i vissa soprum fungerar inte sorteringen som det borde och sophanteringen kostar mycket pengar.

Vi ber er som röker att INTE slänga fimparna på marken eller i dagvattenbrunnarna.

Fimpen är inte bra för miljön. Cigarettfiltret är tillverkat av cellulosaacetat, som är en slags plast, där miljöfarliga ämnen såsom kadmium fastnar. Bland de skadliga ämnen, varav många kan orsaka cancer, som en cigarettfimp innehåller finns bland annat bly- kadmium- och arsenik, som alla påverkar djur- och växtliv negativt.

Fönsterprojektet är snart i hamn, bytet kommer att påbörjas i januari/februari 2020. Vi kommer att ha ett informationsmöte i mitten av januari där alla är välkomna att träffa entreprenören, projektledaren och styrelsen för att ställa frågor till oss alla. Tid och plats kommer att skickas ut innan jul.

Månadsavgiften kommer att öka med 3% från och med januari 2020 vilket innebär en ökning mellan 75 kr – 120 kr beroende på storlek av lägenheten. Beloppet är på avgiften exkl. värme och bredband.

Den 3:e februari 2020 finns välkomstkvällar för nya bostadsrättsinnehavare i Malmö mellan kl 18-20. Rekommenderas för medlemmar som inte har bott tidigare i bostadsrätt. Det är helt gratis och anmälan kan göras på www.ifsyd.se