Drevet oktober 2015

Mats är tillbaka men är fortfarande deltidsjukskriven. Han jobbar på förmiddagarna och får hjälp med sophantering och fastighetsskötsel av Armando Ruggiero, som bor i föreningen.

På senaste styrelsemötet diskuterades föreningens budget inför 2016. Läget ser bra ut och styrelsen beslutade att inte höja månadsavgiften för 2016.

Det finns fler medlemmar som vill hyra ut sin p-plats. Vid intresse att hyra går det bra att kontakta styrelsen så förmedlar vi kontaktuppgifter.

Tyvärr är det återkommande problem med sopsorteringen. Fel saker slängs i fel kärl, kartonger slängs utan att plattas ihop och om det är fullt ställs soporna bara på golvet. Bilden nedan visar hur det såg ut i soprummet beläget i områdets nordöstra hörn i måndags morse. Detta är inte ok! Om kärlen i ett soprum är fulla så finns det fyra andra soprum, endast en kort promenad bort, där det troligtvis finns plats.

Om problemen fortsätter kommer vi troligtvis att få betala straffavgifter till Lunds Renhållningsverk, alternativt så får vi beställa fler kärl till soprummen där detta är ett återkommande problem. Detta kostar givetvis pengar, vilket påverkar föreningens ekonomi och därmed framtida beslut om årsavgifter. När det finns outnyttjad kapacitet i andra soprum är det förstås extra onödigt att behöva betala mer för sophantering. Alla som bor i området uppmanas därför att hjälpa till att hålla ordning i soprummen.

Information om bredbandet i föreningen

Föreningen fick nytt bredband genom Bredbandsbolaget (numera Telenor Sverige AB) 2012 och efter installationen har ett flertal lägenheter haft problem med uppkopplingen.

Efter en genomförd besiktning hösten 2014 har det visat sig att installationen inte har genomförts på rätt sätt vilket är en viktig orsak till problemen för ett flertal medlemmar. Styrelsen har arbetat kontinuerligt med detta och 2016 kommer problemen med föreningens bredbandsnät att åtgärdas av Telenor som ett garantiärende.

Det är speciellt några huskroppar som haft mycket problem, men hela anläggningen kommer att ses över och alla brister som uppdagades i besiktningen ska åtgärdas. Styrelsen har nyligen fått ta del av ett åtgärdsförslag från Telenor och vad vi vet enligt detta kommer installatörerna att behöva komma åt vissa lägenheter för installationsarbeten. Hur internetuppkopplingen kommer att lösas under tiden är ännu oklart, så vi återkommer med mer informationen löpande under slutet av året samt i början av nästa år. Vår ambition är att få internet att fungera som vanligt trots åtgärderna.

Är det någon medlem, som vi inte redan känner till, som har haft problem med bredbandet får ni gärna kontakta oss så förmedlar vi det till Telenor.

Hälsningar Styrelsen