Information angående matning av djur på Brf Hubertus

För att alla ska få en trevlig miljö utan skadedjur får man inte mata fåglar intill fastigheterna eller inne på området. Maten har dragit åt sig råttor och möss, men även större fåglar såsom duvor, kaja och skata som orsakar problem med oljud och nedsmutsning i omgivningen. Endast en del av maten äts av upp fåglar, resten äts av råttor och möss. På grund av den risk för olägenhet gnagare utgör i form av smittspridning samt att de gärna söker sig inomhus när det är kallt, så är det viktigt att så långt som möjligt begränsa förekomsten av råttor och möss inom vårt område. Detta betyder i praktiken att man inte skall mata fåglarna alls inom Brf Hubertus område.

Vi ber er ta bort fågelbord bakom lägenheten.