VA Syd informerar om förändringar i vattenleveransen v 43 och 44

Under perioden 25 oktober till cirka 3 november kommer vår vattenproducent Sydvatten att koppla in en ny ledning. Detta innebär att Vombverket kommer att försörja hela det södra distributionsområdet då vattenleveranserna från Ringsjöverket söderut uteblir under dessa två veckor. Kapaciteten i leveranserna är densamma som under normala förhållanden men det är bara ett av vattenverken som försörjer dessa områden.

Mer information finns på Inkoppling av ny vattenledning (vasyd.se)