Drevet augusti 2019

Hej alla medlemmar!

Sommaren börjar gå mot slutet och vårt fönsterprojekt likaså. Vi har fått in fyra anbud och dessa ska jämföras och utvärderas. Arbetet skulle kunna påbörjas i november, men före jul anser vi det inte vara lämpligt, vilket innebär att det kommer att påbörjas i början av 2020. Styrelsen har även diskuterat byte av hängränna på vissa hus, men det kommer inte att göras något sådant arbete de närmaste åren. I underhållsplanen finns takbyte inplanerat om ca 5 år, och i samband med det kommer även hängrännorna att bytas ut till en bredare variant.

Nya medlemmar är välkomna i föreningen, men vi vill påminna alla att all försäljning eller uthyrning i 2:a hand måste meddelas till styrelsen. Andrahandsuthyrning ska motiveras av ägaren och styrelsen måste godkänna innan det träder i kraft.

Sopsorteringen i föreningen fungerar väldigt dålig. Självklart har vi medlemmar som sköter sig men tyvärr är det återigen felaktigt sorterade sopor. Detta medför att föreningen får högre kostnader för avfallshanteringen, vilket kan leda till att vi blir tvingade till att höja avgifterna mer än vad som är tänkt. Vi gör en sista ansträngning nu för att få alla att sköta hanteringen. Blir det ingen förbättring kommer styrelsen att bli tvingad att göra en hyreshöjning pga. de ökade kostnaderna.

Det ligger med andra ord i ALLAS intresse att sorter soporna rätt.

  • Vik ihop samtliga kartonger så de tar så lite plats som möjligt
  • Inga kartonger får slängas i restavfallet. Är det fullt, vänta med att slänga, eller gå och se om det finns plats i ett av de andra soprummen.

Sector alarm säljer sina tjänster i området och de påstår att föreningen har en överenskommelse med dem. Detta är FALSKT! Vi uppmanar alla att göra anmälan till konsumentverket om de knackar dörr och påstår att det finns överenskommelser eller smarbete med dem.

Det har inkommit klagomål om störande ljudnivå i området. Det är trevligt att vi vistas ute stora som små men glöm inte att visa hänsyn och respektera varandra.

Hälsningar Styrelsen