Reviderade 2022-06-20

BRF HUBERTUS ORDNINGSREGLER

In english >>

 • Rabatter och egen planterad träd/buskage i anslutning till ytterdörr och altan skall skötas av bostadsrättsinnehavaren.
 • Markytan (rabattjord, grus, plattor, stensättning etc.) närmast huset skall vara minst 5 cm under teglets underkant respektive 10 cm under träfasad/droppbleck.
 • Ventilationsöppningarna (halvrören) ska rensas regelbundet från löv och annat skräp. Det finns två på framsidan och två på baksidan.
  Altanen skall hållas i ordning och rent. Mat får inte förvaras på uteplatsen, detta p.g.a. skadedjur.
 • Lägenhetsinnehavaren har rätt att med staket (material trä) inhägna max 1,0 meter (2 rum och kök) och 2,0 m (3 – 4 rum och kök) räknat från befintliga skärmväggars slut. Det måste dock finnas minst 1,10 m kvar mellan staket och häck för att inte hindra skötsel av denna. Häckar utmed skärmväggarna och i deras förlängning får ej vara högre än den låga änden på dessa. Efter utbyggnad av staket sköter lägenhetsinnehavaren själv gräsklippningen inom inhägnaden.
 • Badtunnor och större pooler är inte tillåtna! Med större pool avses en mängd vatten i pooler som rymmer 150 liter eller mer (jämförbart med ett badkar som rymmer 150 lite men som också har ett avlopp för tömning). Förbudet grundas i dels på grund av stor vattenåtgång och dels att alla medlemmar gemensamt betalar för vattenåtgången. Vid tömning av en större pool klarar heller inte husgrunderna en större mängd vatten och riskerar att ta skada.
 • Sopor skall sorteras och slängas i avsett kärl i soprummen. Varje kärl är märkt med vad som får och inte får slängas i den. Information finns här på svenska och engelska.
 • Alla ska källsortera det som går att källsortera. Det finns kärl för matavfall, hushållsavfall, glas (färgat och ofärgat), returpapper, kartong, plast, metall, batterier, glödlampor och andra ljuskällor samt elektroniskt småavfall. Miljöfarligt avfall t.ex. lösningsmedel, matolja lämnas till någon av kommunens miljöstationer. Vitvaror, spisar, tvättmaskiner, torktumlare etc. skall den enskilde medlemmen transportera bort själv. Närmaste återvinningsstationen finns i Gunnesbo.
 • Soppåsar får inte placeras utanför dörren utan skall slängas direkt i avsedda kärl i soprummet. Kartonger och dylikt ska vikas/minimeras/pressas ihop för att inte uppta stor plats i kärlet! Stora mängder emballage, till exempel vid ombyggnad/renovering ska slängas på återvinningsstationen. Trädgårdsavfall kan placeras vid den stora containern vid Taxi 1 som sedan slängs av vaktmästaren. Det ska vara i en papp eller plastpåse.
 • Vindsförråd och det externa förrådet ska hållas rent och snyggt. Dörrarna mellan vindsförråden får inte vara blockerade av saker. I de yttre förråden är det förbjudet att ställa grejer i korridoren. Om det ställs saker i korridoren kommer det att slängas. Tappar man bort förrådsnyckeln står lägenhetsinnehavaren själv för kostnaden av en ny nyckel. Se aktuellt pris (Vad gäller vid avflyttning)
 • Barnvagnsförrådet och cykelförrådet är till cyklar och barnvagnar. Vid avflyttning ska man ta med sig sina saker även från dessa förråd. Tappar man bort förrådsnyckeln står lägenhetsinnehavaren själv för kostnaden av en ny nyckel. Se aktuellt pris (Vad gäller vid avflyttning)
 • Bostadsområdet skall vara fritt från motorfordonstrafik dvs bil, MC och moped­trafik. Cyklar får inte parkeras i gångarna eller framför husen.
 • Parkeringsförbud råder i hela området och i vändzonerna och gäller alla typer av fordon. Brandvägarna måste alltid vara framkomliga. Mer information finns på sidan om parkeringsbestämmelser.
 • Trafik med motorfordon får endast förekomma i undantagsfall och då gäller gångfart MAX 7km i timmen. Handikapp-, flytt-, sjuk- och större varutransporter är tillåtna. TÄNK på alla – kör mycket sakta. Leveranser som exempelvis hämtmat, får hämtas i vändzonen. Dessa får inte köra in i området Hemtjänstpersonalen får inte heller parkera i anslutning till huset utan i våra besöksplatser. De fyra första timmarna är gratis för alla, meddela gärna detta till hemtjänstpersonal.
 • Vid Taxi 1 finns det två handikapps-platser och där gäller samma regler som i övrig besöksparkering.
 • Störande ljud får inte förekomma mellan 22.00 och 07.00. På helgdagar, lördagar och söndagar gäller att störande ljud ej får förekomma före 10.00. Övrig tid gäller hänsyn och medlemmarnas goda omdöme. Visa respekt till grannar även under övriga timmar.
 • Tänk på att det är lyhört mellan lägenheterna och skärmväggen på uteplatserna inte isolerar ljud. Alla ska kunna vara ute på sina uteplatser utan att störas av grannen.
 • Grillning med kol, gas och el är tillåtet för dem som har uteplats. I Loftgångshusen gäller endast elgrill.
 • Tvättstugorna får användas mellan klockan 7.00 och 21.00. Det kan bara bokas en tid i taget. Bokad tvättid som inte utnyttjas inom en timme betraktas som förverkad och får nyttjas av annan medlem.
 • Tvättstugan skall alltid städas efter användandet. Om man upptäcker funktionsfel av tvättmaskin, torktumlare eller torkskåp anmäl till vaktmästaren.
 • Låscylindrar till bokningstavlan med respektive lägenhetsnummer får bekostas av lägenhetsinnehavaren själv om denna tappas bort. Se aktuellt pris (Vad gäller vid avflyttning).
 • Förändringar inom bostadsrätten, både inomhus och utomhus, skall godkännas av styrelsen innan förändringen påbörjas. Ritning skall bifogas ansökan. Ansökan hämtas hos fastighetsskötaren Mats Persson tel: 0703- 23 23 42, lgh 194 eller fylls i på hemsidan flik ”Om Brf Hubertus/vanliga frågor”
 • Arbetet/ombyggnaden ska utföras fackmannamässigt. Hantverkare ska lämna intyg på utfört arbete och garanti. Med bostadsrätten menas lägenheten invändigt samt det utrymme utomhus som sträcker sig fram till skärmväggarnas slut/balkongens slut.
 • Förändring kan vara borttagande av vägg (OBS ej bärande vägg), flytt av badkar etc. Brunnen i badrummet får flyttas vid renovering eller ombyggnad och måste utföras av auktoriserad hantverkare! Föreningen står för bytet av brunnen när så krävs (max 5.000 sek) enligt gällande branschregler i våtrum.
 • Spiskåpan i köket kan ha motor, men måste ha ett spjäll för att stänga maxflödet. Det ska finnas ett grundflöde när man inte använder fläkten/spiskåpan för matlagning. Lägenheten har ett frånluftssystem för ventilationen.
 • Varje lägenhet har en egen takfläkt som alltid ska vara igång. Detta gäller 3:or och 4:or samt 2:or i låghusen. 2:or i loftgångshusen har centralfläkt på vinden och därför får man endast sätta in spiskåpor med spjäll, inte motordrivna kåpor!
 • Kontakta alltid fastighetsskötaren, Mats Persson, innan påbörjad renovering!
 • Tänk på att fiberkonvertern för internet innehåller en väldigt känslig glasfibertråd
  som lätt blir skadad. Försök därför inte att flytta eller ta bort dosan. Om fibern bryts av måste den bytas i sin helhet vilket kostar en betydande summa som lägenhetsinnehavaren själv måste stå för.
 • Parabolantenn skall monteras så att den inte når utanför altanens skärmväggar respektive balkongens skärmvägg och räcke.
 • Vid flytt, tänk på att internetabonnemanget är personligt trots att det betalas av föreningen. Säg därför upp internet, och tillhörande tjänster. Router och tillhörande kabel ska lämnas kvar i lägenheten vid flytt!
 • Gästrummet kan bokas genom styrelsen. Kostnaden är 100 kr/natt. Den som hämtar nyckeln är ansvarig att rummet städas och lämnas i ordning efter användandet.
  BRF Hubertus - Gästrum
 • Hundar skall hållas kopplade inom området.
  Djuren får inte uträtta sina behov på föreningens område. Om det sker är ägaren skyldig att plocka upp efter djuret.
 • Förekomst av mjölbaggar, mott eller annan ohyra skall omedelbart anmälas till fastighetsskötaren eller styrelsen.
  Föreningen har försäkring hos Länsförsäkringar. Även problem med myror och getingar täcks in här.
 • Vid akuta lägen utanför kontorstid- se på hemsidan flik ”Om Brf Hubertus/vanliga frågor”.