Sophämtning, vatten, uppvärmning, kapitalkostnader för föreningen, bredband, kabel-tv, förråd, parkeringsplats.
Bredbandet som ingår i månadsavgiften består av fiberkabel till varje lägenhet, den förbetalda hastigheten är upp till 1000 Mbit/s både uppströms och nedströms.

I dagsläget är inte några stora underhållsarbeten som kommer att ha drastisk påverkan på föreningens ekonomi inplanerade. Stambyte är inte aktuellt, det görs regelbundna kontroller av avloppsrören och dessa bedöms vara i gott skick. Under håll av taken är planerat till 2024-2025.

Nej, men i övrigt får man göra vid uteplatsen med trädäck och liknande så länge som man respekterar att gräsmattor och områden utanför skärmväggen tillhör föreningen gemensamt.

Vid renovering av badrum betalar föreningen helt eller delvis för byte av golvbrunn.

Vid överlåtelse av bostadsrätt görs en avflyttningskontroll av föreningens fastighetsskötare. Följande ska finnas i lägenheten vid avflyttning.

Ja, bostadsrättstillägget är inte tecknat gemensamt i föreningen och behöver därför tecknas av varje enskild bostadsrättsinnehavare.

Ansökan lämnas till styrelsen. Blankett finns på Bredablicks hemsida..

Ja, enligt särskilda anvisningar och efter godkännande från föreningen. Bygglov måste också sökas hos kommunen eftersom håltagning görs i huskroppen.

Fyll i följande blankett och skicka in till föreningen på support@brfhubertus.se

Följande ska finnas kvar i lägenheten vid avflyttnings.

  • Strömadapter till fiberkonvertern. (200,-)
  • Internet modem/router från Sappa (1000,-)
  • Tvätt nyckel 2st med låscylinder 1st (500,-)
  • Parkeringskort (80,-)
  • Soprums/föreningsnyckel 2st (2×250,-)
  • Fungerande brandvarnare (200,-)

Om detta inte finns kvar vid avflyttning kommer föreningen debitera den avflyttande för kostnaden. Kostnaderna ovan är ungefärliga priser och den dagsaktuella kostnaden är den som kommer att gälla.

Den som flyttar in ska kontrollera att ovanstående finns och skulle något saknas kontaktar de föreningen på support@brfhubertus.se för att få det åtgärdat.