BRF Hubertus äger fastigheten Hubertus 1 i Lunds kommun. Föreningen bildades 1976 då de 31 byggnaderna med 149 lägenheter uppfördes. Fastighetens adress är Jägaregatan 150 – 466.

Föreningen har 5 tvättstugor varav en allergitvättstuga. Cykelförråd, barnvagnsförråd och soprum finns i separata förrådshus. I soprummen finns kärl för kartong, tidningar, plast, metall, glas, batterier, matavfall samt hushållsavfall.

Föreningen har två lekplatser inom området.

Till varje lägenhet hör ett mindre förråd i gemensamt förrådsrum. Varje lägenhet har en uteplats eller balkong med nyttjanderätt. En parkeringsplats finns för varje lägenhet. Ett antal parkeringsplatser finns även dedikerade för besökande till de boende (se parkeringsbestämmelser). Ett fåtal garageplats finns att hyra.

Lägenhetsfördelning:

2 rok 3 rok 4 rok
65 64 20

Total tomtarea:    28 748 m²
Total bostadsarea:    11 204 m²