Presäkra bevakar våra gästparkeringar, vändzoner och hela området mellan husen.

Man får stå gratis på gästparkeringen maximalt 4 timmar, därefter kostar det 10 kr/timme. Det är ett samarbete med Parkster och man måste registrera sin parkering redan vid ankomst antingen genom ett sms eller genom appen. Efter fyra timmar går debiteringen igång automatiskt. P-skiva kan inte användas.

Inne på området gäller inte fyra timmar, man kan köra in för att lasta av tunga varor, men sedan ska bilen parkeras på parkeringsplatsen. När Presäkra kontrollerar mellan husen så tillåter de maximalt 10 minuter, sedan utfärdar de en kontrollavgift. Brandvägarna får INTE blockeras på något sätt!! Det har förekommit, att ambulans inte kommit fram på grund av felparkering.

Får man gäster över helgen eller flera dagar i rad så kan man använda sitt gästkort, och då ska man INTE registrera parkeringen i appen eller via sms. Varje hushåll får ett gästkort. Detta SKA INTE användas till extrabilen i hushållet, då kommer vi att dra in kortet för den lägenheten. Tappar man bort sitt gästkort kostar ett nytt kort 80 kr och det bekostas av den boende. Meddela styrelsen så beställer vi ett nytt kort.

Det är Presäkra som utfärdar kontrollavgifter och styrelsen kan inte häva dem.

Om man vill ringa Presäkra för att anmäla felaktiga parkeringar kan man ringa 020-51 25 00 dygnet runt.