Drevet december 2023

Nu när julen är här och det kommer att öppnas en massa julklappar ber vi er att INTE slänga något julklappspapper med mera i våra sopkärl. Utan den 25 december mellan 10:00 och 15:00 kommer blandavfallscontainern uppe vid Taxiplats 1 att vara öppen. Här ska ni slänga allt papper från julfirandet!

Det har kommit nya riktlinjer från Lunds kommun angående sortering av hushållssopor. De kommer bli mycket hårdare på att soporna ska sorteras och sköts inte detta kommer det kosta föreningen mer pengar vilket kommer i sin tur leda till att vi kommer behöva höja avgiften till föreningen för samtliga medlemmar. Det är därför extra viktigt att ALLA hushåll i föreningen källsorterar enligt de nya riktlinjerna. Information hittar ni på Lunds Kommuns hemsida
Regler och riktlinjer för avfall (lund.se)

Guide för hur ni ska sorterar ert avfall hittar ni på länken nedan
Återvinning sorteringsguide (lund.se)

Till sist vill vi påminna om att motioner till stämman 2024 ska vara styrelsen tillhanda senast den 31 januari 2024. Motioner som inkommer efter den datumen kommer inte behandlas på stämma 2024. Stämman kommer att hållas den 21 maj. Mer information om detta kommer längre fram.

God Jul & Gott Nytt År

Önskar Styrelsen