Drevet januari 2017

God fortsättning till alla!

Från och med 1 februari kommer bredbandet bli snabbare (250/100) och alla kommer att få en ny router från Bredbandsbolaget. Priset är detsamma som tidigare och mer information kommer i brevlådan om vad ni behöver göra för att få den nya routern.
Vi har påbörjat arbeta angående fönsterbyte tillsammans med Jaktlaget. Fönsterbytet kommer att ske någon gång under 2018.
Barncyklar har försvunnit i barnvagnsförrådet så vänligen titta i förråden om ni saknar cykel eller något annat.
En av tvättstugorna är avstängd pga vibrationer i intilliggande lägenheter. Vi jobbar med att lösa problemet.
Använd vår nya e-postadress när ni vill komma i kontakt med oss! brfhubertus@gmail.com

Med vänliga hälsningar
Styrelsen

From 1 February, internet will be faster (250/100) and everyone will get a new router from Bredbandsbolaget. The price is the same as before and more information will come in the mail box about what you need to do to get the new router.
We have started work about window replacement. Window change will occur sometime in 2018.
Children’s bicycles have disappeared in pram storage so please take a look to see if you are missing a bike or something else.
One of the laundries is off because of excessive vibrations in the adjacent apartments. We are working to resolve the problem.
Please use our new email address when you want to get in touch with us! brfhubertus@gmail.com

Sincerely
Board of Directors