Drevet oktober 2022

Vår förening har en stabil ekonomi och lite lån vilket innebär att vi inte påverkas så hårt av ränteökningen som eventuellt andra föreningar. Däremot har vi fjärrvärme och elkostnader som har ökat kraftigt och i nuläget ser det inte som det kommer att minska i närtid. Därav har styrelsen beslutat att höja värmeavgiften på månadsavin med följande belopp. Utöver denna höjning kommer vi att indexreglera månadsavgiften med 3%. Dessa två ökningar gäller från och med 2023-01-01.

2or: betalar idag 792 kr/månad, efter justering 1 003 kr/månad

3or: betalar idag 1 034 kr/månad, efter justering 1 310 kr/månad

4or: betalar idag 1 157 r/månad, efter justering 1 466 kr/månad

Vi har bestämt oss för ett företag som kommer att beskära våra träd, mer information kommer att skickas ut till dem som berörs av detta innan arbetet påbörjas.

Vi har undersökt och räknat på kostnaden för installationen av taggar i gemensamma utrymmen.  Med tanke på yttre omständigheterna och den kommande osäkerheten med elpriserna har styrelsen bestämt att avvakta med bytet.

Värmen i lägenheterna har blivit sänkt med ett par grader, detta trädde i kraft den 17/10, vi uppmanar alla att skruva ner elementen i stället för att ha fönstret öppet om det är för varmt.

Vi har även skruvat ner elementen i de gemensamma utrymmena, ska byta ljuskälla till led där det inte redan är bytt och justera belysningen där det tänds och släcks automatiskt.

Från och med 1 januari 2023 kommer vi byta leverantör för TV-tjänst. Information kommer brevledes direkt från Sappa, så håll utkik i din brevlåda. Vi ber er att läsa igenom informationen noga och följa de instruktionerna som finns i informationsbrevet.

Där har uppmanats att personer har vistats i området på kvällarna som inte hör hemma här, vi uppmanar alla att hålla ögonen öppna och meddela styrelsen om något uppdagas.

Vi vill behålla tryggheten i området.