Drevet september 2014

Det har skett däckstölder på parkeringen. Enligt polisen är detta för tillfället ett utbrett problem i Lund med omnejd. Om någon har sett något så kan man kontakta polisen på 11414.

Det har visat sig att möjligheten att hyra festlokal i Brf Jägaren (som står i välkomstbrevet) tyvärr inte längre är aktuell. De är på gång att renovera lokalen och kommer att ha nya regler för extern uthyrning efter det. Eventuellt kan det bli möjligt att hyra igen någon gång framöver, men som läget är nu saknas alltså möjlighet att hyra festlokal i närområdet. Tips på andra möjligheter i närheten mottages tacksamt av styrelsen så kan vi förmedla informationen via Drevet.

Städning av cykel och barnvagnsrum kommer att ske vecka 39. Mer information om detta kommer att finnas på anslagstavlorna i området.

Arbetet med att undersöka möjligheterna att inreda och isolera vindar fortgår. Det har dock visat sig att detta är komplicerade ärenden. När det gäller isolering av de oinredda vindarna är det förstås viktigt att det görs på ett sätt som inte leder till problem med fukt framöver. Styrelsen har fått in ett par olika förslag på hur man kan gå tillväga och vi jobbar vidare med dessa under hösten.

När det gäller inredning av vindar till förråd så för det med sig andra problem av juridisk/ekonomisk art. Detta gäller exempelvis hur man ska hantera att inredningen innebär en förändring i bostadsrättens yta och hur detta ska påverka andelstalet och därmed årsavgiften till bostadsrättsföreningen. Klart i nuläget är att det upplägg som användes för förra omgången av vindsinredning inte går att återupprepa och att vi kommer att behöva juridisk rådgivning för att hantera ärendet på ett korrekt sätt. Inredning av vindsförråd är alltså inget som görs i en handvändning och vi får be att återkomma i ärendet…

Vi har börjat hämta in offerter på upprustning av de två stora lekplatserna i området. Tanken är att satsa på en rejäl upprustning av dessa två i första hand.

Hälsningar Styrelsen