Svar på fråga från stämman den 11 juni

På stämman ställdes en fråga ang. arvoden. Första sidan har delats ut i brevlådorna till samtliga boende den 24 juni (mindre än två veckor efter stämman den 11 juni). Första sidan samt kompletterande information hittar ni i PDF filen.

Styrelsearvode 2022 och 2023