Drevet augusti 2022

Nytt från styrelsen

Vi kommer inom de närmsta veckorna göra en inventering av föreningens träd för att se vilka som behövs beskäras eller helt plockas bort. Om ni har några förslag och idéer om träd som behövs plockas bort så är vi tacksamma om ni skickar in detta på support@brfhubertus.se

Det har varit någon som rökt ett flertal cigaretter inne i ett av våra förråd. Det är strängt förbjudet då det är en jättebrandrisk. Detta gäller även i soprummen och cykel/barnvagnsförråden.

Vi kommer se över att byta ut föreningens gemensamma lås till taggar. Och i samband med detta gå över till digital bokning av tvättstugorna. Man kommer fortfarande kunna boka tid vid tvättstugorna som idag men även online. Mer information kommer längre fram.

Vi kommer också se över möjligheterna att byta ut betongsuggor och stenar som vi har i dag för att blockera infartsvägarna. Tanken är att infart bara ska vara från Taxi plats 1 och 2. Och vi kommer även sätta så man inte kan köra i området mellan dessa. Vi kommer sätta upp hinder av typen pollare. Dessa är lätta att passera för cyklister och rullstolar med mera. De kommer även underlätta för vår snöröjning då de är enkla att ta bort vid behov.

Vi kommer också genomföra vår årliga besiktning av lekplatserna tillsammans med Jaktlaget.

Det har tidigare varit störningar på varmvattnet men detta har berott på underhållsarbete hos Kraftringen. Ni kan få SMS om avbrott genom att anmäla er till deras SMS utskick på https://www.kraftringen.se/om-kraftringen/kundservice/avbrott-och-felanmalan/sms-avisering-avbrott/sms-avisering-fjarrvarme/