Drevet juni 2022

Efter årsstämman har styrelsen konstituerat sig enligt följande.
Ordförande: Daniel Tuvestam
Vice ordförande: Anders Hasselgren
Sekreterare: Saijad Rahimi
Vice sekreterare: Rickard Jensen
Ledamot: Szidonia Ruggiero
Suppleanter: Athanasios Papapanagiotou, Gudrun Sandgren, Agneta Staaf, Paul Boardman

Vi vill passa på att tack Szidonia för sin insats som ordförande i föreningen och vi är tacksamma att hon stannar kvar som ledamot i föreningen.

Vi vill uppmärksamma alla boende att cykelförråden är till för vanliga vuxencyklar och inget annat. Barncyklar, sparkcyklar (även elsparkcyklar) får förvara på egen mark eller i barnvagnsutrymmena om plats finnes. När det gäller lådcyklar får dessa förvaras utomhus alternativt får man hyra en MC plats i garaget då dessa tar för stor plats.

Vi vill även påminna alla boende om att respektera våra ordningsregler som finns på vår hemsida www.brfhubertus.se. Det har kommit in klagomål om att man för liv under natten vilket inte är att respektera sina grannar som sover.

Vi kommer under nästa påbörja fällningen av pilträden på parkeringen. Lapp om vilken datum detta kommer göra kommer läggas i era brevlådor dagen innan så ni hinner flytta era bilar.

Vi vill också påminna alla om ni önskar få kontakt med styrelsen eller föreningen så använder ni adressen support@brfhubertus.se

Till sist vill vi alla i styrelsen önska er en glad sommar.