Drevet maj 2022

Årsstämman kommer att hållas den 2 juni klockan 18:00 i Hubertusgårdens matsal. (Adress: Spårsnögatan 66)

Kallelse och årsredovisningen kommer att delas ut i eran brevlåda så fort vi har dem tryckta. Det finns fortfarande möjlighet att anmäla sig till valberedningen om man är intresserad att engagera sig i styrelsearbete. Anmälan görs till: stanislaw@nalepa.se eller davidlevander@yahoo.se

Det kommer att finnas en container mellan 5-8 maj vid Taxi 1 för att alla ska kunna rensa förråd och vind. Kemikalier, färg, olja och andra farliga avfall får inte slängas där. Containern kommer att vara öppen mellan klockan 9:00-19:00 dessa dagar. Det är FÖRBJUDET att ställa saker bredvid när containern är låst. Prylar som står på föreningens mark ska inte förekomma så vi ber ALLA att placera det på sin egen tomt eller kasta.

Alla cyklar kommer att märkas den 11 maj, både i förråden och utomhus. Vill man ha kvar sin cykel ska märkningen tas bort senast vecka 23 för då kommer cyklarna att transporteras bort om de inte är omärkta.

Barnvagnsförråden har rensats för några veckor sen. Är det någon som saknar en vagn hör av er till Mats senast 6:e maj, annars kommer de insamlade sakerna skänkas till Erikshjälpen.

Vi ser framemot att träffa så många som möjligt på årsmötet. Det är ett bra sätt för alla att träffa oss som sitter i styrelsen och lyfta eventuella funderingar.