Drevet februari 2018

Hej alla medlemmar,

Vi är försenade med fönsterprojektet vilket innebär att det inte kommer att påbörjas under 2018. Förra veckan har förfrågan skickats ut till leverantörer som ska inkomma med sina anbud senast 29 mars. När vi har fått in de olika anbuden kommer vi att ha ett informationsmöte där vi informerar om projektet och vad som ingår. Inbjudan kommer inom kort.

Årsstämman kommer att hållas den 3 maj kl 18:00. Notera datumet redan nu i almanackan, årsredovisning, kallelse till stämman och anmälan kommer att skickas ut i början av april.
31 januari var sista dagen att lämna in motion till styrelsen för årsstämman och det har inte inkommit några motioner.

Vissa lägenheter drabbas av vibrationer från tvättstugorna och vi jobbar på att hitta en långsiktig lösning. De åtgärder som vi har gjort, såsom dämpning, timer och att minska centrifugtid och varvtal har inte varit tillräckliga. Nu tittar vi på flytande fundament som alternativ bland annat.

Glöm inte bort att städa efter er i tvättstugorna! Tänkt på att lämna tvättstugan ren efter dig, så som du vill hitta den! Fyll inte för mycket tvättmedel och sköljmedel i behållarna och sätt inte pulver i facket där det ska vara flytande tvättmedel.
Ni som har tvättmaskin i lägenheten tänk på att respektera tvättiderna även i hemmet.

Posten önskar att de lägenheter som har brevlådorna på väggen flyttar ut sina brevlådor för arbetsmiljösynpunkt för brevbäraren. Varje lägenhetsinnehavare är ansvarig för sin brevlåda, men behöver man hjälp med flyttningen kan vår vaktmästare, Mats, hjälpa till.

Anticimex har varit och tätat under varje lägenhet för att undvika att råttorna kommer in i lägenheterna.

Våren närmar sig och vi tänkte bilda en ”Botangrupp” som kommer med olika förslag på hur vi kan göra vårt område grönare och trevligare. Är det någon som är intresserad, lämna namn och maildress i föreningens brevlåda. Är det någon som funderar på att arbeta i styrelsen är också den välkommen att anmäla sig genom att lämna namn och mailadress.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen