Drevet februari 2022

Lite nytt och lite påminnelse från styrelsen

Från och med 2022-01-01 har vi Bredablick som ekonomisk förvaltare. Om ni behöver komma i kontakt med dem kan ni vända er till Bredablick via mejl eller telefonnummer.

KOM IHÅG!! ERT KOLLEKTIVA BOSTADSRÄTTSTILLÄGG UPPHÖR

För dig som boende i föreningen innebär det här att du måste lägga till bostadsrättstillägget i din hemförsäkring och bekosta det på egen hand. För att göra det kontaktar du ditt försäkringsbolag och ber att få lägga till ett bostadsrättstillägg i din hemförsäkring. Det är väldigt viktigt att du lägger till detta tillägg från och med 2022-04-01. Utan detta tillägg står du utan skydd och därmed ersättning för bland annat ytskikt vid en vattenskada, vitvaror och andra byggnadsdelar i din bostadsrätt.

Parkeringsplats – om du har en ledig parkeringsplats finns det möjlighet att hyra ut till en annan boende. Vi rekommenderar ett schyst pris som bör vara 200 kr/månad. Meddela gärna vaktmästaren Mats Persson om du önskar hyra ut eller önskar hyra.

Barnvagnsförråden ska rensas – sätt en lapp med text KASTAS på det som kan kastas i barnvagnsförrådet så plockar vaktmästaren bort det. Det ska märkas senast 15/2. Får vi bort prylar som inte används i våra förråd så kan vi använda dem till att hänga upp cyklar som sparas men inte används dagligen.

Laddstolpar

Styrelsen har beslutat att inte installera laddstolpar den närmaste tiden. Motivationen är att investeringskostnaden är mycket högre än vad efterfrågan är från de fåtal boende som har elbil eller hybridbil. Detta skulle innebära att hyra av en plats för de som har elbil blir hög vilket inte blir attraktivt. Förutom månadsavgiften tillkommer ett pris på laddningen som idag ligger runt  2,00 kr/kWh. Det justeras också efter elpriserna på marknaden vilket innebär att det kan höjas eller sänkas. Om vi sätter ett lägre pris på laddplatsen blir pris på laddning högre runt 9,00 kr/kWh.

Vi har undersökt möjligheten att hyra en plats vid Nöbbelövs torg (i garaget) och det finns möjlighet för den som vill. Hyran för laddplatsen är 1043,75 kr/månad. (835 kr exkl moms) Debitering av förbrukad el sker separat och i dagsläget tar dem 2,00 kr/kWh. Är det någon som är intresserad av denna kan ni höra av er till oss i styrelsen så får ni instruktioner samt vart ni ska vända er för att få en plats.