Drevet januari 2015

Motioner till årsstämman (den 16:e april) ska vara styrelsen tillhanda senast den 31 januari. Motioner kan lämnas i brevlådan utanför expeditionen eller via föreningens e-post.

Det har varit en del problem med ordningen i soprummen på sistone. Det är tillexempel inte ok att bara ställa in tomma kartonger och förpackningar och förvänta sig att någon annan tar hand om dem. Tänk även på att det är viktigt att sortera soporna så noggrant som möjligt, dels för att utnyttja sopkärlen så effektivt som möjligt och dels för att föreningen riskerar att åka på straffavgifter om inte sopsorteringen fungerar. Det bör ligga i allas intresse att vi kan undvika onödiga kostnader och därmed hålla ökningen av årsavgifter under kontroll.

Många ytterdörrar är i dåligt skick vilket innebär svårigheter att öppna och stänga, samt problem med drag och onödig värmeförlust. I de flesta fall ligger problemet i att dörrarna har blivit så pass skeva att det inte längre är möjligt att justera dem. Vi har därför under hösten som gått igenom ett anbudsförfarande på nya ytterdörrar och kommer att byta ut dörrarna i alla lägenheter, tvättstugor, soprum och förrådsutrymme under 2015. Mer information om när detta ska ske, exakt hur det kommer att gå till, samt hur de nya dörrarna ser ut följer inom de närmaste veckorna.

Via arbetsförmedlingens jobbgaranti för unga kommer Christoffer Strandkvist att praktisera i föreningen under våren. Han kommer att gå vid sidan av Mats för att lära sig fastighetsskötaryrket.

Hälsningar Styrelsen