Drevet juli 2016

Efter förra Drevet inventerades efterfrågan och utbud på parkeringsplatser i föreningen. Inventeringen medgav möjlighet till matchning mellan några som vill hyra ut och några som vill hyra. Efterfrågan är dock något större än utbudet och ni som angav intresse av att hyra plats men som inte har blivit kontaktade av styrelsen kan vi inte hjälpa just nu. Vi fortsätter dock att undersöka om det finns möjlighet att erbjuda fler medlemmar att hyra en extra p-plats.

Arbetet med att åtgärda problemen med bredbandsnätet är färdigt. Nätet kommer nu återigen att besiktigas för att säkerställa att de utförda åtgärderna har rättat till problemen. Även arbetet med att åtgärda besiktningsanmärkningar på dörrarna är färdigt. Målning av planken fortgår under v. 28, då överliggare (delen överst, mellan planken) ges en extra strykning.

Mats har semester v 29 – 32. I år tar vi hjälp av Riksbyggen som kommer att ha en fastighetsskötare vid namn Filip på plats måndagar, onsdagar och torsdagar. Filip nås på 0733-323 23 42 de dagar han är här. Om det gäller ärenden som inte är direkt akuta kommer han dock endast att ta emot anmälan och sedan åtgärdar Mats ärendet när han är tillbaka efter semestern.

Vi har fortsatta problem med råttor på området och har därför tecknat ett nytt avtal med Anticimex för skadedjursbekämpning.

Fler farthinder och nya skyltar har köpts in och kommer att placeras ut i området efter Mats semester.

Styrelsen har uppmärksammats på att det är någon som inte plockar upp efter sin hund inne på området. Förhoppningsvis är det inte någon medlem i föreningen som är ansvarig ägare för hunden ifråga. Om någon vet mer om detta så tipsa gärna styrelsen om vem det är som behöver putsa upp sina kunskaper i normalt folkvett.

Så här i sommartider vill vi på att uppmana till att grilla försiktigt. Tänk på brandrisken och se till att ha vatten till hands. Grillning på balkongerna i loftgångshusen är endast är tillåten om el-grill används.

I år fyller brf Hubertus 40 år! Någon slags firande planeras i slutet av sommaren. Mer information om detta följer!

Vi passar även på att önska alla en riktigt skön sommar!

Hälsningar Styrelsen