Drevet juli 2023

Mitt i sommaren har nu styrelsen konstituerat sig och även haft sitt första sammanträde.
Så här ser styrelsen ut nu för kommande mandatperiod:

Paul Boardman, ordförande. Lgh 256
Daniel Tuvestam, vice ordförande. Lgh 160
Szidi Ruggiero, ledamot. Lgh 244
Rickard Jensen, ledamot. Lgh 274
Gudrun Sandgren, suppleant. Lgh 464
Agneta Staaf, suppleant. Lgh 208
Oscar Krüger, suppleant. Lgh 456

Det är härligt med sommaren och att man kan vistas ute även på kvällarna. Tänk då på att ta hänsyn till grannarna och att det inte är tillåtet att spela musik för högt efter klockan 22:00.

Området är bilfritt men ibland måste man köra in för att  lasta i eller ut saker. Styrelsen har beslutat att tiden som man får stå med sin bil utanför sin dörr, är förlängt från 6 minuter till 10 minuter. Att hålla vägarna öppna är viktigt för att utryckningsfordon kan ta sig fram.

Som ni alla vet så har giltighetstiden för våra gästkort till parkeringen gått ut den 1:a juni. Det går bra att använda kortet även om datumet är passerat. Styrelsen ska tillsammans med PreSäkra ta fram ett digitalt alternativ under hösten. Mer information kommer längre fram.

Vi vill informera er om att Mats gör inga uppdrag för Jaktlaget från och med mitten av juni 2023 så om ni ser andra personer med bland annat sopkärl på området så är det grannföreningens.