Drevet juni 2024

Stämman 2024

Många av oss sågs så sent som för några dagar sedan, då vi höll vår årliga föreningsstämma. Dessa stämmor är det viktigaste tillfälle vi alla har att utöva den bestämmanderätt vi besitter över föreningen. Som de flesta av er vet så blev tyvärr stämman avbruten i förtid. Ni ska nu alla ha fått en ny kallelse till en extrastämma. Vi fortsätter från där vi slutade.

Stämman den 21 maj följde inte den ordning många kanske är vana vid.

Bakgrunden till detta ligger i att styrelsen, utifrån att ett antal polariserande frågor ska behandlas, valt att ta in en juridisk expert att hjälpa allt följa sin laga ordning. Därav har vi fått lära att årsstämman inte är ett lämpligt forum för längre diskussioner. Regler för detta och annat har nu skickats ut tillsammans med kallelsen.

Framöver ämnar styrelsen att kalla till ett diskussionsmöte inför stämman, där motioner och annat ska kunna debatteras fritt. Själva stämman, där beslut sen fattas, kommer hållas stramare. I år är det dock för kort varsel att hitta lämplig tid och lokal för ett sådant diskussionsmöte. Vi kommer dock hålla ett kortare möte innan själva stämman den 11 juni för kortare diskussioner.

I övrigt vill vi påminna om att styrelsen varken är en företagsledning eller anställda i föreningen, utan i stället medlemmar som för en period tillägnar delar av sin fritid åt föreningens väl. Den som har åsikter om hur föreningen sköts får gärna höra av sig. Ett sätt att påverka ännu mer är att själv gå med i styrelsen. Vi har flera vakanser som behöver fyllas. Hör i så fall snarast av er till valberedningen ‪‪Stanislaw Nalepa
E-post: stanislaw@nalepa.se

Utan engagemang finns ingen möjlighet till en fungerande föreningsdemokrati.

Vidare har det gått ut i ordningsreglerna att man fick vara ombud för tre medlemmar. Detta är felaktigt och det som gäller är enligt stadgan att man max kan vara ombud för en medlem.

Odlingsgruppen

Vi vill passa på att slå ett extra slag för vår odlingsgrupp i föreningen. De söker fler som vill vara delaktiga i de odlingslotter som finns i föreningen. Om ni är intresserade kontaktar ni de lättaste på
E-post: odla@brfhubertus.se

Cyklar & Förråd

Föreningen kommer genomföra en upprensning av cyklar efter sommaren (augusti / september). Men vi ber er redan nu att se över om ni har cyklar med mera i våra gemensamma förråd och cykelställ som kan forslas bort.

Gemenskap

Föreningen har för avsikt att organisera loppis igen precis som förra året. Men även lägga till det som en sommarfest där vi alla kan bekanta oss med våra granna. Här kommer även ges tillfälle att prata med styrelsen.

Vi ber er även att se till att läsa igenom föreningens regler om er trädgård och prata med era grannar att ni inte har för höga häckar med mera. Om ni upplever att det inte ges gehör för er önskan kontakta styrelsen på E-post: support@brfhubertus.se

Övrigt

Under sommaren höst kommer vi inför ett nytt bokningssystem för föreningens övernattningslägenhet. Det kommer ge er en överblick om hur den är bokad med mera. Mer information om detta kommer lägre fram.

Lämna ett svar