Drevet mars 2023

Arbetet med att ha TV-sändningen via Sappa pågår fortfarande eftersom grannföreningen har internet via Tele2 och det går inte att stänga av helt och hållet för då försvinner deras uppkoppling. Teknikerna arbetar på det och ta det stegvis så vi har inte ett slutdatum på när det är helt klart. Återkommer så fort det är löst.

Tidigare har vi meddelat att årsstämman kommer att hållas den 27 april men det måste vi justera. Vi behöver hålla en extrastämma innan dess för att rösta om en externrevisor som ska granska året 2022. Omval av extern revisor föll bort i protokollet på årsstämman 2022 och vi i styrelsen tillsammans med vår ekonomiska förvaltare samt internrevisor anser vara viktigt att en extern och oberoende person granskar föreningen. I samband med det kommer vi även att rösta om uppdatering av våra stadgar, där det har kommit nya lagar sen januari 2023. Extrastämman kommer att hållas den 30 mars kl 18:00 på Hubertusgården. Kallelse kommer att skickas ut till alla 2 veckor innan.

Under hösten har vi försökt att minska våra driftkostnader genom att sänka temperaturen med ett par grader, skruva ner elementen, byta ljuskälla i de gemensamma utrymmena, sänka tiden på lamporna där det är automatiserat. Vi har också gått ut till er med tips om hur ni själva kan minska era energikostnader genom att duscha istället för att bada badkar, inte diska under rinnande vatten, släcka lampor om ni inte vistas i rummet etc.

Uppvärmningskostnaden har minskat under 2022 jämfört med 2021 med 155 tkr. Fastighetselen har ökat med 153 tkr vilket beror på att vårt avtal gick ut och det var inte rätt period att binda den. Dock är det fortfarande en besparing sammanlagt. Elstöd kommer att ges även till bostadsrättsföreningar men i nuläget har vi inte fått besked om hur mycket det blir, dock får brf ingen kompensation för nov-dec 2022 då priserna var som högst.

Nu ser vi framemot våren och solen och sopar bort allt grus på området den 10 mars.