Drevet april 2023

Vi tackar alla som kom på extrastämman. Vill poängtera att alla som äger en bostadsrätt är också medlem i den bostadsrättsförening där man bor. Det är alla medlemmar tillsammans som äger och förvaltar fastigheterna vilket har ett ekonomiskt värde så därför anser vi i styrelsen att det är viktigt att så många som möjligt visar intresse och deltar på stämmor.

Årsstämman kommer att hållas 25:e maj klockan 18:00 på Hubertusgården. På årsstämman går vi genom året som har varit, hur ekonomin ser ut, vad som planeras framåt, rösta om de nya stadgarna m.m. (önskar ni få ta del av dem nya stadgarna meddela oss så mailar vi den) Genom att komma till årsstämman kan DU påverka och komma med förslag på förbättringar. Kallelse och årsredovisning kommer skickas ut innan.

Styrelsen behöver förstärkning inför kommande period. Nominera någon du känner, som du har frågat och som vill ställa upp, eller dig själv. Valberedningen kommer att sammanställa nomineringarna och lägger fram ett förslag på ny styrelse på den ordinarie stämman den 25 maj 2023. Nomineringsblanketten kan användas. Den skickas med här men kan även laddas ner från hemsidan, www.brfhubertus.se

Det finns verktyg som kan lånas av föreningen och finns hos vaktmästaren Mats Persson. Utlåning och återlämning sker mån-fredag hos Mats (nr 194) mot en avgift på 200 kr/tillfälle/verktyg. Beloppet debiteras i efterhand på månadsavin.

Detta kan du låna: Slagborrmaskin – Stångsåg – Lång grensax – Sticksåg – Högtryckstvätt

Kartonger har ökat i våra soprum så det är viktigt att alla viker ihop sina kartonger innan dem läggs in i kärlen. Mats ska inte behöva vika kartonger eller flytta mellan kärlen så vi ber alla ta ansvar och vika ihop sina kartonger!!!

Det är också viktigt att vi sorterar våra sopor rätt och nu finns det möjlighet att återvinna kläder. Du kan lämna textil för insamling på två av återvinningscentralerna; Gunnesbo och Gastelyckan. Textilerna som du lämnar återanvänds eller återvinns. Det som går att återanvända tar biståndsorganisationer hand om. De textiler som inte kan återanvändas går till återvinning i Sysavs textilsorteringsanläggning.

På Gunnesbo återvinningscentral kan du lämna:

 • Hela kläder.
 • Hela textilier.
 • Hela skor.

På Gastelyckans återvinningscentral kan du lämna:

 • Hela och rena kläder, hemtextilier och sängkläder.
 • Trasiga, fläckiga och slitna kläder, hemtextilier och sängkläder.
 • Hela par skor, även något slitna (inte trasiga eller med hål).
 • Hattar, bälten och skärp.
 • Mindre väskor, handväskor (inte resväskor).
 • Hela ryggsäckar.
 • Mjukisdjur.
 • Accessoarer.

På återvinningscentraler finns även möjlighet att lämna loppisprylar som kanske kan bli till nytta för någon annan.

Tvättstugorna kommer att storstädas under våren men det innebär inte att vi inte ska städa efter oss. Det har inkommit klagomål att tvättstugor hittas smutsiga, dammiga, helt enkelt ostädade. Ber ALLA som använder tvättstugan att lämna den så som man själv vill finna den. TACK!

Vår gästparkering kontrolleras av PreSäkra. De första 4 timmarna är gratis och det är enkelt att skicka ett sms till numret som står vid gästparkeringen. Lämna inte bilen utan att skicka ett sms eller registrera i Parksters app för det finns en risk att få böter. Har vi gäster som stannar mer än 4 timmar ska kortet placeras synligt i framrutan.