Drevet november 2018

Hej alla medlemmar

Budgeten är klar för 2019 och vi i styrelsen har beslutat att inte höja avgiften för det kommande året. Fönsterprojektet står fortfarande som första prioritet och arbetet med det fortsätter utan Riksbyggen. Vi i styrelsen kommer inte att hålla i projektet själva utan vi kommer att anlita en extern konsult som projektledare. Första mötet är planerat den 15 november. Löpande information kommer till alla.

Att bo i bostadsrätt innefattar en hel del samarbete och alla ska vara beredda att hjälpa till efter bästa förmåga. Ett par praktiska exempel är sopsorteringen och tvättstugorna. Om man inte gör det man ska göra så måste någon annan göra det och i dag är det inte många som arbetar gratis. Om vi håller våra utrymmen rena och sorterar soporna på rätt sätt kan vi hålla våra kostnader på en rimlig nivå.

Tvättstugorna är åtgärdade för att minska vibrationen i lägenheterna men om ni som bor i närheten av tvättstugorna fortfarande känner av vibration eller annat ljud hör av er till styrelsen och vaktmästaren Mats.

Längs bussgatan har vi planterat ny häck och några stora träd kommer att tas bort eller beskäras under januari månad.

Om någon fortfarande önskar extra parkering kan ni sätta upp lappar även hos Jaktlaget (den andra föreningen), vid deras soprum.

Nu kommer den mörkare perioden av året och vi tänder många ljus. Tänk på att släcka ljusen om ni lämnar rummet eller hemmet.

Vi har diskuterat vidare om gemensamt utegym med Jaktlaget, men i dagsläget är intresset inte tillräckligt stort för att investera i det. Ni som är intresserade av utegym, hittar det närmaste på St Hans. Lunds kommun har totalt åtta utegym som kan användas av alla medborgare.

Med vänlig hälsning

Styrelsen