Status på fönsterrenovering och fasadrenovering

Kontaktperson:

Mikael 0708- 24 60 84 eller

Mats  mats.linden@plat-bygg.se

Tidsplanen som publicerades på hemsidan samt delades ut när projektet påbörjades är när fönstren levereras till respektive huslänga. Det är en indikation på ungefär när fönsterbytet kommer att ske i respektive länga. Exakt datum lämnas i brevlådan av entreprenören cirka 10-14 dagar innan arbetet ska utföras och kan man inte då måste man omedelbart meddela Mikael eller Mats. (se deras kontaktuppgifter ovan) Har man redan en bokad resa, operation, flytt etc under längre perioder under våren-sommaren 2020 så får man meddela det också snarast till Mikael eller Mats så de kan planera in andra hus.  Det kan man göra redan nu!

Om det inte meddelas står hantverkarna utan arbete vilket innebär att det blir förseningar för alla boende och extra kostnader som drabbar oss alla.

Vi hoppas också att ni har förståelse att under byggperioden kan det förekomma mer störningar än vanligt och att det kan stå material i anslutning till huset och vid infarterna.

Fasadrenoveringen görs parallellt med fönsterbytet och har man blommor, möbler eller andra föremål vid fönstren både på baksidan och framsidan är bra att flytta undan samt skydda från byggdammet.