Viktig information om P-kort till gästparkeringen

Vi har fått våra nya P-kort. Vi fortsätter att ha samma system som vi har idag eftersom det digitala alternativet kräver för mycket administration och är något mer komplicerat.’

En styrelsemedlem kommer att sitta på expeditionen torsdag, den 16:e november mellan kl 18:00-20:00 för att dela ut korten så vi uppmanar alla som har möjlighet att hämta sitt P-kort då på expeditionen (nummer 272). Har man inte möjlighet att hämta ut kortet på torsdag så kommer de resterande korten att finnas hos Mats, vår vaktmästare och kan hämtas ut hos Mats efter överenskommelse med honom när han är på plats måndag-fredag. Det gamla kortet kommer att upphöra från och med 1 december 2023 så det är viktigt att alla hämtar ut sina kort innan dess och använder det nya kortet omgående för att inte få böter.

We have received our new P-cards. We continue to have the same system as we have today because the digital option requires too much administration, and it is more complicated. We will be at the expedition on Thursday, November 16th between 18:00-20:00 and when there is an opportunity for everyone to pick it up at the expedition (number 272). If it is not possible to pick up the card on Thursday, the remaining cards will be at Mats office, our caretaker, and can be picked up from Mats by arrangement between Monday-Friday. The old card will expire from 1 December 2023 so it is important that everyone collects their cards before then and use the new card immediately to avoid being fined.