Drevet augusti 2015

Mats har semester v 34 – 37. Årets semestervikarie Magnus Westerberg och han jobbar måndagar, onsdagar och torsdagar. När han är här och jobbar kan han kan nås på det vanliga numret (070-323 23 42) för anmälan av ärenden, men dessa kommer inte att åtgärdas förrän Mats är tillbaka. För akuta ärenden så kontakta styrelsen via mail eller telefon.

Dörrbytet är nu i det närmaste avklarat. Det återstår att byta låscylindrar i några lägenheter och ni som är berörda kommer inom kort att få mer information om när detta ska ske. Därefter kommer en slutbesiktning genomföras av en oberoende konsult. Om någon har problem med att öppna/stänga dörren, eller tröga lås så kontakta styrelsen så fort som möjligt. Många dörrar knarrar och gnisslar i gångjärnen och enligt uppgift från leverantören beror detta på att montörerna har glömt justera skruvar som sitter i gångjärnen. Problemet kommer att åtgärdas inom kort.

Lekplatserna är färdigställda och ska slutbesiktigas.

Målningen av planken har tyvärr gått mycket långsammare än tänkt. Dåligt väder och diverse strul hos entreprenören har gjort att endast hälften av planken har målats hittills. Målningen kommer dock att fortgå under sensommaren och hösten. De plank där grönska har växt upp som hindrar målning kommer att målas tidigt våren 2016 istället.

Styrelsen har blivit kontaktad av en medlem som önskar att föräldrar till barn i området ber sina barn att inte skaka ner en massa omogna äpplen i onödan. Om frukten får hänga kvar tills den mognar är den ju till nytta för oss alla.

Det har även inkommit klagomål på bilar som parkerar i området, särskilt på områdets nordöstra hörn utmed Hubertusparken. Vi påminner därför om att parkeringsförbudet dels är en fråga om allmän trivsel, men ännu viktigare är att det inte är tillåtet att blockera utryckningsvägar för räddningstjänsten.

Hälsningar Styrelsen