Drevet september 2015

Mats har insjuknat hastigt och kommer att vara sjukskriven en tid framöver. I nuläget vet vi inte hur länge det dröjer innan han kan komma tillbaka.

Sophanteringen kommer tillfälligt att skötas av Riksbyggen via en underleverantör. Detta innebär att vi inte kommer att ha den vanliga nivån på skötsel av soprummen, därför ber vi alla medlemmar att göra sitt bästa för att se till att soprummen hålls i ordning.

När det gäller övrig fastighetsskötsel så innebär det att alla ärenden som inte är absolut akuta får vänta. Numret till Mats kommer inte att vara i bruk under sjukskrivningen. Det går bra att använda föreningens e-post eller att kontakta ordförande Fredrik Pettersson vid akuta ärenden.

Vi har en medlem som önskar hyra en extra p-plats. Om någon har en p-plats som inte används och vill hyra den ut kan styrelsen förmedla kontakten.

Hälsningar Styrelsen