Drevet februari 2019

Hej alla medlemmar!

Flytten gällande vårt bredband från Telenor till Ownit är genomförd och det har gått bra. Dock har vi varit lite otydliga med porteringen av telefonnummer. Vi beklagar att en del av er har blivit hårt drabbade men nu ska allt vara klart.

Det kommer att bli förändring angående gästparkeringen. Varje hushåll kommer att få ett gästkort som kan användas vid besök av nära och kära. Övriga besökare kommer att få möjligheten att stå på vår gästparkering/handikapparkering men det blir förändring mot hur vi har det idag. De första 4 timmarna är gratis och sedan kommer det att kosta 10 kr/timme. Det är ett samarbete med Parkster och man måste registrera sin parkering redan vid ankomst antingen genom ett sms eller genom appen. Efter fyra timmar kommer debiteringen igång automatiskt. Tydlig information kommer att finnas vid gästparkeringarna. Använder man gästkortet ska man inte registrera parkeringen i appen eller via sms.
Gästkorten som varje hushåll får SKA INTE användas till extrabilen i hushållet, då kommer vi att dra in kortet för den lägenheten. Tappar man bort sitt gästkort kostar ett nytt kort 75 kr som bekostas av den boende. Meddela styrelsen så beställer vi ett nytt kort.
Inne på området fortsätter det att vara parkeringsförbud och böter kommer att ställas ut av Sydsec precis som idag. Brandvägarna får INTE blockeras på något sätt!! Det har förekommit att ambulansen inte kommer till lägenheten på grund av felparkering.

Anticimex har varit ute på kontroll och vi har fått anmärkning på vissa områden om skötsel av våra uteplatser. Mat, dryck, sopor och andra lockbeten får absolut inte förekomma på uteplatserna för det lockar till sig råttorna och det vill vi inte ha. Ber alla titta genom sina uteplatser både på framsidan och baksidan och ta undan dessa saker.

Det finns cykelparkering både inomhus och utomhus så alla cyklar ska stå där. Vill man ha sin cykel nära bostaden ska den stå inne på den egna tomten, antingen på framsidan eller baksidan.

Nycklar till tvättstugorna ska hängas tillbaka efter tvätt så alla kan tvätta den tiden de har planerat.
Årsstämman kommer att hållas i maj, exakt datum kommer att meddelas under våren.

Med vänlig hälsningar
Styrelsen

“Själva kan vi göra så lite, tillsammans kan vi göra så mycket.”