Drevet februari 2024

Vi är nu klara med ventilbytet av våra vattenledningar. Vi tackar er alla för er förståelse för att vattnet har varit avstängt under en längre tid.

Sopor ska slängas i sopkärlen och inte ställas eller läggas på golvet. Är kärlen fulla får ni kasta dem i annat sophus eller vänta tills de är tömda. Vidare måste sorteringen bli bättre annars riskera föreningen böter vilket kommer medföra avgiftshöjningar för att täcka detta.

Det har kommit nya riktlinjer från Lunds kommun angående sortering av hushållssopor. De kommer bli mycket hårdare på att soporna ska sorteras och sköts inte detta kommer det kosta föreningen mer pengar vilket kommer i sin tur leda till att vi kommer behöva höja avgiften till föreningen för samtliga medlemmar. Det är därför extra viktigt att ALLA hushåll i föreningen källsorterar enligt de nya riktlinjerna. Information hittar ni på Lunds Kommuns hemsida
https://lund.se/bygga-och-bo/avfall-och-atervinning/regler-och-riktlinjer

Guide för hur ni ska sorterar ert avfall hittar ni på länken nedan
https://lund.se/download/18.44e3ea617a09053813490f6/1634632710172/RHV-Atervinning-flerbostadshus.pdf
Till sist vill vi meddela att det har varit en del avhopp från styrelsen både av privata skäl men även avflyttningar. Om ni är intresserad att sitta med i styrelsen och jobba för föreningen så uppmanar vi er att ta kontakt med valberedningen (Stanislaw Nalepa stanislaw@nalepa.se Jägaregatan 226)