Epostutskick med nyheter och vårt medlemsblad

Nu kan man anmäla sin e-postadress för att få Drevet till sin e-post.  Vi kommer även att göra utskick när något händer som påverkar alla våra medlemmar, t.ex. avbrott i vattenförsörjningen eller större arbeten.