Viktig information från Com Hem

Förhandlingar med Telia om TV4-kanalerna och C More

Att förhandla med olika kanalbolag är en del av vår vardag och vårt avtal med Bonnier Broadcasting, numera Telia (med kanaler såsom TV4, Sjuan, TV12, C More med flera) löper ut inom kort. Tyvärr har Telia dragit ut på förhandlingarna, och vi har därför ännu inte kommit överens om villkoren för ett nytt avtal. Vår ambition är självklart att komma överens med Telia om ett nytt avtal så snart som möjligt.

Om vi inte kommer överens om ett nytt avtal
I det fall vi inte kommer överens med Telia kan det innebära att vi från och med midnatt den 10 december tvingas sluta visa TV4-kanalerna, Sjuan, TV12 och C More.

Så snart vi vet mer kommer vi gå ut med information till alla fastighetsägare via e-post som beskriver när eventuell släckning sker och hur vi i så fall ersätter de påverkade kanalerna med annat innehåll. Av erfarenhet vet vi att tillgång till ersättningskanaler är den viktigaste frågan för de boende vid denna typ av händelser.

Vi kommer även säkerställa att ni får en informationstext som ni kan vidareförmedla till era boende. Självklart tar vi även direktkontakt med alla som har abonnemang från oss och ger dem individuell information utifrån abonnemangstyp, till exempel genom sms och information under ”Mina Sidor”. Sidan Aktuellt uppdateras löpande med generell information om utvecklingen och eventuella ersättningar.

Slutligen vill jag poängtera att det är vår absoluta ambition och förhoppning att nå en ny överenskommelse innan nuvarande avtal går ut. Samtidigt kommer vi inte kompromissa på vår möjlighet att erbjuda marknadens bästa och modernaste tv-erbjudande till er och era boende.

Observera att ni inte behöver vidta några åtgärder eller informera boende i detta skede.

Med vänliga hälsningar,
Stefan Trampus
Chef Fastighetsaffärer Com Hem