Category Archives: Nyhetsbrevet Drevet

Drevet november 2023

Vi vill börja med att påminna att från och med i dag den 1 december gäller enbart de nya parkeringskorten. Användning av de gamla är ogiltigt och kommer att så ledes leda till böter. Har ni inte hunnit hämta ut er kort kontaktar ni Mats för att boka uthämtningen. Projektet med att byta vattenventiler påbörjas […]

Drevet juli 2023

Mitt i sommaren har nu styrelsen konstituerat sig och även haft sitt första sammanträde. Så här ser styrelsen ut nu för kommande mandatperiod: Paul Boardman, ordförande. Lgh 256 Daniel Tuvestam, vice ordförande. Lgh 160 Szidi Ruggiero, ledamot. Lgh 244 Rickard Jensen, ledamot. Lgh 274 Gudrun Sandgren, suppleant. Lgh 464 Agneta Staaf, suppleant. Lgh 208 Oscar […]